André Kloer

CinemAsia Film Festival 2018 Interview ENG: André Kloer.

“I am André Kloer and I studied Dutch literature. Because I went into journalism I ended up at Het Financieele Dagblad with the video editorial department. I really wanted to start working with film right away. I often involved myself with film during my studies, so it’s not really ‘out of the blue’. . .

André Kloer

CinemAsia Film Festival 2018 Interview NL: André Kloer.

Ik ben André Kloer en ik heb Nederlandse literatuur gestudeerd. Doordat ik een journalistieke richting opging kwam ik bij het Financieel Dagblad terecht bij de video redactie. Ik wilde eigenlijk direct met film aan de slag. Ik ben tijdens mijn studie vaker die richting op geweest dus het is echt niet out of the blue…

Alex Lai

CinemAsia Film Festival Interview NL: Alex Lai.

“Ik ben Alex Lai en ik ben van origine Chinees. Ik heb ‘China studies’ gestudeerd aan de universiteit van Leiden en ik heb daarna ook in Beijing, China en ook in Taiwan mogen studeren. . .

Alex Lai

CinemAsia Film Festival Interview ENG: Alex Lai.

“I am Alex Lai and I am originally Chinese. I studied China studies at the University of Leiden and then studied in Beijing, China and Taiwan as well. After that, I worked as a trade promoter. . .