André Kloer

CinemAsia Film Festival 2018 Interview ENG: André Kloer.

“I am André Kloer and I studied Dutch literature. Because I went into journalism I ended up at Het Financieele Dagblad with the video editorial department. I really wanted to start working with film right away. I often involved myself with film during my studies, so it’s not really ‘out of the blue’. . .

André Kloer

CinemAsia Film Festival 2018 Interview NL: André Kloer.

Ik ben André Kloer en ik heb Nederlandse literatuur gestudeerd. Doordat ik een journalistieke richting opging kwam ik bij het Financieel Dagblad terecht bij de video redactie. Ik wilde eigenlijk direct met film aan de slag. Ik ben tijdens mijn studie vaker die richting op geweest dus het is echt niet out of the blue…

Deepti Rao

CinemAsia Film Festival Interview ENG: Deepti Rao.

“I am Deepti Rao and I am a filmmaker from South India focusing on short fiction and documentary films. I began my film career as an assistant director on a big budget advertising film in Bombay after which I studied at the Prague Film School where I specialized in screenwriting. . .

Deepti Rao

CinemAsia Film Festival Interview NL: Deepti Rao.

“Ik ben Deepti Rao en ik ben een filmmaker uit Zuid-India die focust op korte fictie en documentaire films. Ik begon mijn filmcarrière als assistent-regisseur voor een grote budget reclamefilm in Bombay. Daarna studeerde ik aan de Praagse filmschool waar ik mij specialiseerde in scenarioschrijven. . .

Daan Vree

CinemAsia Film Festival Interview ENG: Daan Vree.

“I am Daan Vree, writer and filmmaker. I am the creator of two short fiction films: Adopted (2012) and Hangul Blues (2018) in which I have converted my experiences and thoughts about adoption into fiction films. Since 2009 I have been occupying myself with filmmaking. . .

Daan Vree

CinemAsia Film Festival Interview NL: Daan Vree.

“Ik ben Daan Vree, schrijver en filmmaker. Ik ben de maker van twee korte fictiefilms: Aangenomen (adopted) (2012) en Hangul Blues (2018) waarin ik mijn ervaringen en gedachten over adoptie in fictie heb omgezet. Sinds 2009 ben ik me gaan bezig houden met het maken van films. . .

Raoul Groothuizen

CinemAsia Film Festival Interview ENG: Raoul Groothuizen.

“My name is Raoul Groothuizen. I studied audio-visual design in Rotterdam, which was a practical and very technical program with which I mainly focused on camerawork, editing, and audio. Besides that, I did an internship in Rotterdam and Utrecht as a cameraman. . .

Raoul Groothuizen

CinemAsia Film Festival Interview NL: Raoul Groothuizen.

“Mijn naam is Raoul Groothuizen. Ik heb audiovisuele vormgeving gestudeerd te Rotterdam. Dat was een praktische en zeer technische opleiding waarmee ik me vooral met camera, montage en audio bezighield. Ik heb toen stage gelopen in Rotterdam en Utrecht als cameraman en editor. . .

Akio Fujimoto

CinemAsia Film Festival Q & A: Akio Fujimoto’s Passage of Life (2017).

“Akio Fujimoto’s wife is from Myanmar and she is here with us in the Cinema theater. Passage of Life is a fiction film and it isn’t based on a personal story of Akio and his wife. It is based on people who know about these life experiences, but its not a documentary about these people. . .

Joko Anwar

CinemAsia Film Festival Interview ENG: Joko Anwar, Satan’s Slave (2017).

Joko Anwar: “Satan’s Slaves is actually not a remake, but a prequel. All I did was expand the movie’s universe. I saw the original film Pengabdi Setan (1980) when I saw it as a kid. I was so freaked out. I came out of the cinema and it was still daylight. . .

Natasja Pattipeilohy

CinemAsia Film Festival Interview ENG: Natasja Pattipeilohy.

“I am Natasja Pattipeilohy. The last time I studied was a long time ago. After traveling and living abroad for several years, including England and Mexico, I began my to study a Bachelor’s in Communication & Tourism Management. . .

Natasja Pattipeilohy

CinemAsia Film Festival Interview NL: Natasja Pattipeilohy.

“Ik ben Natasja Pattipeilohy. De laatste keer dat ik een studie heb gevolgd is al heel lang geleden. Na een aantal jaren reizen en wonen in het buitenland, onder andere Engeland en Mexico, ben ik HBO communicatie & Toeristische Management gaan studeren. . .