Elio Heres: “If you aren’t yourself, then who are you?”

Elio Heres

Photo credits: © 2020 Feargal Agard.

English | Dutch Below | Nederlands onderaan

Elio Heres: “If you aren’t yourself, then who are you? That is my message. My wish is that everyone in the Netherlands, and the world for that matter, will think about that. Unfortunately, there are too many people here who think in a labeling type of way, which in my opinion is unnecessary.

Last Friday I was with a good friend of mine at a birthday party in the Sloterpark in Amsterdam. When that party ended we didn’t feel like going home so we walked over to a party with a campfire that was right next to ours. We were warmly welcomed, so I thought. Immediately someone behind me asked my friend if I was a man, woman, transgender or gay. We then decided to take on the conversation and we asked him what he gains from receiving an answer to that question. In my opinion, the question should be about whether someone is nice, funny and sweet, and not about which gender-defining genitals someone might be hiding in their underwear. How does quickly labeling someone actually helps?

In my case, it felt like I literally was being dissected on the spot. Just like you had to dissect an onion back in biology class in middle school. As an answer to our questioning of him wanting to know about my gender, reasons were given such as: Yeah, but you have a beard and long hair, a woman’s voice, and a peculiar fashion style. Wow!, euhm, I am Elio and can we leave it at that, please?

Despite it being a friendly conversation, my friend and I felt disconcerted. They claimed to have nothing against me and constantly kept on saying that they had nothing against homosexuals. They were totally fine with that. As if they were doing me a favor. In addition, it wasn’t about my sexuality, but gender was the issue, wasn’t it? Or actually, it was about why I don’t conform my style to what all other men wear. I keep wondering why someone would want to know that from someone else. You do not have to know someone’s gender or sexual preference until you have sexual feelings for someone?

Why do we all limit ourselves to thinking in those labels? Especially when we talk about fashion, thinking in these labels seems to result in men having little opportunity to experiment or dress differently. If you do, you will immediately get the question: are you a man, a woman, a transgender or a gay? Why does the fact that you were born as a male have to mean that you can only wear jeans with a white t-shirt and a pair of sneakers? That’s unfair! It is such a waste! It would be great if we could change this view together. That is my ultimate dream.”

Photo and story by © 2020 Feargal Agard.


Nederlands | Dutch

Elio Heres: “Als je jezelf niet bent, wie ben je dan? Dat is mijn boodschap. Mijn wens is dat iedereen in Nederland daarover nadenkt. Er wordt hier jammer genoeg nog teveel in hokjes gedacht, wat naar mijn mening onnodig is.

Afgelopen vrijdag was ik met een goede vriendin op een verjaardagsfeest in het Sloterpark te Amsterdam. Toen deze opbrak hadden wij nog geen zin om naar huis te gaan dus liepen we naar een feestje met een kampvuur ernaast. We werden warm onthaald, dacht ik. Onmiddellijk vroeg iemand achter mij aan mijn vriendin of ik een man, vrouw, transgender of gay was. We besloten toen het gesprek aan te gaan en vroegen hem wat hij aan een antwoord op die vraag had. Naar mijn idee moet het gaan of iemand aardig, grappig en lief is, niet wat diegene wel of niet in de onderbroek heeft hangen. Wat helpt het jou als je meteen iemand in een hokje kan stoppen?

In mijn geval voelde het alsof ik letterlijk terplekke werd ontleed. Zoals je vroeger een ui ontleedde met biologieles. Als antwoord op de vraag waarom hij het wilde weten, werden redenen aangedragen zoals: Ja!, maar je hebt toch een baard en lang haar, een vrouwenstem en een aparte kleding stijl. Wow!, euhm, ik ben Elio kunnen we het daarbij houden a.u.b.?

Ondanks dat het een vriendelijk gesprek was voelde zowel mijn vriendin als ik ons toch ontdaan. Ze beweerden dan wel niets tegen mij te hebben en ze zeiden constant dat ze niets tegen homoseksuelen hadden. Daar waren ze helemaal prima mee. Alsof ze mij een gunst deden. Daarbij komt dat naar mijn idee het niet ging over mijn seksualiteit, maar was gender toch de issue? Of eigenlijk waarom ik mij niet conformeer naar wat alle andere mannen dragen. Ik blijf me afvragen waarom iemand dat toch meteen van een ander zou willen weten. Dat hoef je toch pas te weten als je seksuele gevoelens voor iemand hebt?

Waarom beperken we ons allemaal toch tot het denken in die hokjes? Zeker als we praten over mode dan lijkt het denken in die hokjes te resulteren in dat mannen vrij weinig mogen experimenteren of zich anders mogen kleden. Doe je dat wel, dan krijg je meteen de vraag: ben je man, vrouw, transgender of gay? Dat je wordt geboren met een mannelijk geslacht hoeft toch niet te betekenen dat je alleen maar een spijkerbroek met een wit t-shirt en een paar sneakers mag dragen? Dat is toch oneerlijk!?. Het is zo zonde! Het zou geweldig zijn als we met elkaar dit kunnen veranderen in de wereld. Dat is mijn ultieme droom.” – Elio Heres.

Foto en verhaal door © 2020 Feargal Agard.

Follow the stories on Facebook | Instagram | TumblrGaykrant