My dad always said, “Son, opinions are like assholes, everyone’s got one”

Prince JayJay

English | Dutch Below | Nederlands onderaan

“Since I began Club-Kidding and DJ-ing, I’ve gone through a journey of self-discovery, I’ve grown so much and in doing so now have a story to tell, and through my art I am showing everyone it’s ok to just express yourself, to be odd, and don’t follow a trend. It’s ok if not everyone likes you, pay attention to those who do and most importantly, enjoy what you do.

My dad always said, ‘Son, opinions are like assholes, everyone’s got one.’ And it wasn’t till I was a lot older I realized what he was saying. Do what you want because no matter what you do in life someone will have a problem with it, or think you did it wrong or whatever. If you put your heart fully into something, then you know you did the best you could do, at that moment.” – Prince JayJay

Story by © 2020 Maxime Hallatu.
———————————————–
Dutch | Nederlands

“Sinds ik met Club-Kidding en DJ’en begonnen ben, heb ik een reis van zelfontdekking gemaakt.  Ik ben zo gegroeid en heb nu een verhaal te vertellen. Door mijn kunst laat ik iedereen zien dat het oké is om te laten zien wie je bent, om vreemd te zijn, volg geen trend. Het is prima als niet iedereen je leuk vindt, richt je op degenen die dat wel doen en belangrijker nog, geniet van wat je doet.

Mijn vader zei altijd: ‘Zoon, meningen zijn als anussen, iedereen heeft er een’. En pas toen ik veel ouder was, besefte ik wat hij bedoelde. Doe wat je wilt, want wat je ook doet in het leven, iemand zal er problemen mee hebben, of veroordelen het of whatever. Als je je hele hart ergens in steekt, dan weet je dat je op dat moment je best hebt gedaan.“ – Prince JayJay

Verhaal door © 2020 Maxime Hallatu.