Fabio and Daniel: “We walk hand-in-hand .. It should all be normal..”

English | Dutch below

“We walk hand-in-hand not because we think it is important to do that, but because this is something normal or that should be normal at least here in the Netherlands, and mostly in Amsterdam. It’s about people recognizing this as something normal and respecting other people.” – Fabio

” We lopen hand in hand, niet omdat we het belangrijk vinden om dat te doen, maar omdat dit normaal zou moeten zijn hier in Nederland en vooral in Amsterdam. Het gaat erom dat mensen dit als iets normaals herkennen en respect hebben voor andere mensen.” – Fabio