“..His reasons for hiring me were simple, I was honest, always neat AND gay..”

onur

Photo credits: © 2020 Feargal Agard.

English | Dutch Below | Nederlands onderaan

“I was thinking today how it was for me before I came out of the closet. I had a crush on a classmate. A quiet, sweet blond boy. I was bullied because I was apparently very gay back then, while I wasn’t really aware of it or even understood it. Every week I went to the video store to rent movies and it didn’t escape me that there was a corner where only adults went in. One time when the video store was empty I sneaked in to see what was going on in there, naked men! This did not go unnoticed. At some point, I had gathered all my courage and I asked the owner of the video store if he had a job for me. He first looked at me for a long time and with a joy in his voice he loudly announced “YES!” His reasons for hiring me were simple, I was honest, always neat AND gay. He already trusted me in advance. I think that he was the first person in my life where it was okay, a plus-point even that I am gay. I never fully understood what that plus-point was about it for him. He himself was not gay and he also had no family members who are gay, but at least I was not judged for it. This helped me to come out later in that year and be less anxious about it.” – Onur.

Photo and story by © 2020 Feargal Agard.


Nederlands | Dutch

“Ik dacht er vandaag aan hoe het voor me was voor ik uit de kast kwam. Ik had een crush op een klasgenoot. Een stille, lieve blonde jongen. Ik werd gepest omdat ik toen al blijkbaar erg gay was, terwijl ik het zelf nog niet helemaal doorhad of begreep. Wekelijks ging ik naar de videotheek om films te huren en het ontging me niet dat er een hoekje was waar alleen volwassenen in gingen. Toen de videotheek een keer leeg was ben ik er in gesneakt om te kijken wat er nou was, blote mannen! Dit is niet onopgemerkt gebleven. Op een gegeven moment had ik al m’n moed opgespaard en vroeg ik de eigenaar van de videotheek of hij werk voor me had. Hij keek me eerst heel lang aan en met een vreugde in zijn stem kondigde hij luid aan “JA!” Zijn redenen om mij aan te nemen waren simpel, ik was eerlijk, altijd netjes EN homo. Hij vertrouwde me al bij voorbaat. Mijn baas bij de videotheek was denk ik de eerste persoon waarbij het oké was, een pluspunt zelfs dat ik homo ben. Wat nou het pluspunt was voor hem heb ik nooit helemaal begrepen. Zelf was hij geen homo en had hij ook geen familieleden die homo zijn, maar ik werd er in ieder geval niet op beoordeeld. Dit heeft me later in het jaar geholpen om uit de kast te komen en minder angstig erover te zijn.”
– Onur.

Foto en verhaal door © 2020 Feargal Agard.

Follow the stories on Facebook | Instagram | TumblrGaykrant