Alex Kain: “..It’s okay to identify with gender non-conformity and just be your true self..”

Alex Kain

Photo credits: © 2020 Feargal Agard.

English | Dutch Below | Nederlands onderaan

“I believe that the LGBTQI+ community is for and by the community and the concept of empowerment for transgender people is definitely on the agenda. United we stand strong! By engaging in conversation with young and older people with the aid of experiential experts you can help them when it comes to understanding, assistance, empowerment, and emancipation for transgender people. Because these subjects just aren’t really written in any books. This is what I occupy myself with as a board member of Transgender Network Netherlands (TNN). Together we work on plans that contribute to the emancipation of transgender people. Nowadays it’s okay to identify with gender non-conformity and just be your true self. That gives so much freedom because not everyone is ‘black or white’, and everything in between is allowed! Especially a place like the Netherlands and in particular Amsterdam where it is liberal enough to be yourself. People have been forced to exist between the narrow parameters of gender labels for centuries and were not allowed to be who they really are. I think that the growth surrounding gender non-conformity takes place within the LGBTQI+ community itself. So keep looking for each other, talk about everything and support each other.” – Alex Kain

Photo and story by © 2020 Feargal Agard.


Nederlands | Dutch

“Ik geloof dat de LGBTQI+ gemeenschap voor en door de gemeenschap is en momenteel is het begrip empowerment voor transgender personen absoluut aan de orde. Samen staan we sterk! Juist door in gesprek te gaan met jongeren en ouderen kun je met de expertise van ervaringsdeskundigen ook echt personen helpen als het aankomt op begrip, hulp, empowerment en emancipatie voor transgender personen. Want dat staat niet zo één, twee, drie in een boek geschreven. Daar hou ik me mee bezig als bestuurslid van Transgender Netwerk Nederland (TNN). Waar we samen werk van plannen maken die bijdragen aan de emancipatie van transgender personen. Het is tegenwoordig oké om te identificeren met gender non-conformiteit en gewoon je ware ‘ik’ te zijn. Dat geeft zo veel vrijheid want niet iedereen is ‘zwart of wit’, en alles wat daar tussen is, mag! Vooral een plek als Nederland en met name Amsterdam waar het vrij genoeg is om jezelf te kunnen zijn. Mensen hebben eeuwen lang in een stramien gezeten en mochten en konden niet zijn wat ze echt daadwerkelijk zijn. Ik denk juist dat de groei daarvan plaats vindt binnen de LGBTQI+ gemeenschap zelf. Dus blijf elkaar opzoeken, praat over alles en steun elkaar.” – Alex Kain

Foto en verhaal door © 2020 Feargal Agard.

Follow the stories on Facebook | Instagram | TumblrGaykrant