Darunee: “..a personal and very important mission to make these invisible stories visible!..”

Darunee

Photo credits: © 2020 Feargal Agard.

English | Dutch Below | Nederlands onderaan

“Being queer as an Asian is a taboo even though there is progress in many countries in Asia, but I still think that especially among immigrant communities it’s still a very big deal and a difficult topic to talk about. You could almost say that it is an invisible issue because many people are not willing to come forward with their stories. To me it is, therefore, a personal and very important mission to make these invisible stories visible! Because all stories matter. That is why I opened the exhibition Exhibition — Our Lives Elsewhere, March 1st till March 10th.” – Darunee Darunee

“The Exhibition — Our Lives Elsewhere which I am the curator, received this name because we are living in Amsterdam which is a safe space for queer people. Still, there are many people especially in Asia in countries like China, Indonesia, and Malaysia where it is difficult to share their stories and to be who they really are. I am queer and I am from Thailand, but I am not completely out to my family. Being in the Netherlands is one of the reasons why I can be myself. In Asia, there are many people who don’t have that privilege and opportunity to be here and to be their true selves. That Is why we have collected all these stories from all over Asia to create a safe space in a sense for them. This is where we can discover the issues they face and hear their side of their own stories in the most authentic way possible.”

“There is one story that touched me the most and that was about being a lesbian in Indonesia which is a predominately Muslim country. In the past couple of years its been very difficult to be queer over there. Because of major crackdowns towards the LGBTQ community. I mean historically it has always been very difficult to be a woman there already. But to be an Asian woman, Muslim and queer is a double issue and it’s very difficult to be in that situation. So this story touched my heart because it’s about a couple hesitating whether or not to leave Indonesia. It means that they are leaving everything behind; friends, family, their jobs, and start a new life safely. On the other hand, if they stay it will never be safe for them and they can never completely be who they’re really are. That’s why I am so happy that these stories get out and are shown in the Exhibition — Our Lives Elsewhere.” – Darunee Darunee

Photo and story by © 2020 Feargal Agard.


Nederlands | Dutch

“Een Aziatische afkomst hebben en queer zijn is een taboo. Ook al is er vooruitgang in vele Aziatische landen, maar ik denk nog steeds dat het vooral onder immigrantengemeenschappen nog steeds een heel groot probleem is en een moeilijk onderwerp om over te praten. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een onzichtbare kwestie is omdat veel mensen niet bereid zijn om hun verhalen naar voren te brengen.Daarom is het voor mij een persoonlijke en zeer belangrijke missie om deze onzichtbare verhalen zichtbaar te maken! Omdat alle verhalen ertoe doen. Daarom opende ik de tentoonstelling Exhibition — Our Lives Elsewhere, 1 maart tot 10 maart.”

“De Exhibition waar ik de curator van ben, kreeg deze naam omdat we in Amsterdam wonen, een veilige ruimte voor ‘queer’ personen. Toch zijn er veel mensen, vooral in Azië, in landen zoals China, Indonesië en Maleisië, waar het moeilijk is om hun verhalen te delen en te zijn wie ze werkelijk zijn. Ik ben ‘queer’ en ik kom uit Thailand, maar ik ben niet helemaal uit de kast bij mijn familie. In Nederland zijn is een van de redenen waarom ik mezelf kan zijn. In Azië zijn er veel mensen die niet het voorrecht en de gelegenheid hebben om hier te zijn en om hun ware zelf te mogen uiten. Daarom hebben we al deze verhalen uit heel Azië verzameld om voor hen een veilige ruimte te maken. Dit is waar we de problemen die ze tegenkomen kunnen ontdekken en hun kant van het verhaal kunnen horen op een meest authentiek mogelijk wijze.”

Er is één verhaal dat me het meest raakte en dat ging over lesbisch zijn in Indonesië, een overwegend islamitisch land. In de afgelopen paar jaar is het erg moeilijk geweest om daar ‘queer’ te zijn. Vanwege de hardhandige optredens tegen de LGBTQ gemeenschap. Ik bedoel historisch gezien is het altijd heel moeilijk geweest om daar al een vrouw te zijn. Maar om een Aziatische vrouw te zijn, moslim en ‘queer’, ligt heel dubbel en het is erg moeilijk om in die situatie te verkeren. Dus dit verhaal raakte mijn hart, omdat het gaat om een koppel dat aarzelt om Indonesië te verlaten of niet. Het betekent dat ze alles achter moeten laten; vrienden, familie, hun werk, om een nieuw en veilig leven te starten. Aan de andere kant, als ze blijven zal het nooit veilig voor hen zijn en kunnen ze nooit volledig zijn wie ze in werkelijkheid zijn. Daarom ben ik zo blij dat deze verhalen eruit komen en worden getoond in de Exhibition — Our Lives Elsewhere.” – Darunee Darunee

Foto en verhaal door © 2020 Feargal Agard.

Follow the stories on Facebook | Instagram | TumblrGaykrant