“..You can’t escape old age, but I appreciate the support of my boyfriend..”

Boyfriend

Photo credits: © 2020 Feargal Agard.

English | Dutch Below | Nederlands onderaan

“Our age difference is 40 years and we’ve been together for 15 years and married for 10 years. When we first met I was a little bothered with the age difference. But I liked him a lot and then I thought to myself, that it shouldn’t be about age but about how you feel about the one you love. When I told my mother about our age difference between me and my boyfriend she first was skeptical about it. But when she saw us together and when she got to know him she got it and noticed how happy we were together.”

“Becoming older isn’t that easy. I do become more dependent on my younger boyfriend. While I’d prefer to stay in control of my own body and my comings and goings. But you can’t escape old age, but I definitely do appreciate the support of my boyfriend.”

Photo and story by © 2020 Feargal Agard.


Nederlands | Dutch

“Ons leeftijdsverschil is 40 jaar en we zijn al 15 jaar samen en 10 jaar getrouwd. Toen we elkaar ontmoetten vond ik het eerst wel apart zo’n groot leeftijdsverschil. Maar ik vond hem heel leuk en toen dacht ik eigenlijk, het gaat niet om de leeftijd het gaat erom hoe je bij degene die je liefhebt voelt. Toen ik mijn moeder vertelde over het leeftijdsverschil tussen mij en mijn vriendje was ze eerst sceptisch. Maar toen ze ons met elkaar zag en hem leerde kennen snapte ze het en zag ze hoe gelukkig wij met elkaar zijn.”

“Het is niet makkelijk naarmate je ouder wordt. Ik word toch afhankelijker van mijn jongere vriendje. Terwijl ik het liefst controle behoud over mijn eigen lichaam en doen en laten. Alleen kun je ouderdom niet ontsnappen, maar ik ben zeker blij met de steun van mijn vriend.”

Foto en verhaal door © 2020 Feargal Agard.

Follow the stories on Facebook | Instagram | TumblrGaykrant