“Homonologues’ .. is an acting performance about love and sexuality.”

Homonologues

Photo credits: © 2020 Feargal Agard.

English | Dutch Below | Nederlands onderaan

“Next to my studies, I play a part in ‘Homonologues’. Which is an acting performance about love and sexuality that we act out right in front of a class at high schools.  What always gets to me is that students of 13 to 15 years old often don’t know much about sexuality and that sometimes leads to striking reactions. For example, last time a young boy shouted through the class in response to a monologue about violence against lgbtq’ers: ‘My dad would await me after school and shoot me down [if I came out of the closet]’. Right after the monologues we also often get the question: ‘What is hetero actually?’. It is at such moments that I fully realize that information about sexual preference will always remain extremely important and relevant. Not only for the development of young people but also to break through heteronormativity.”

Photo and story by © 2020 Feargal Agard.


Nederlands | Dutch

“Naast mijn studie speel ik soms mee in Homonologen. Dit is een voorstelling over liefde en seksualiteit die we spelen midden in de klas op middelbare scholen. Wat me altijd raakt is dat leerlingen van pakweg 13 tot 15 jaar vaak nog weinig weten over seksualiteit en dat leidt soms tot opvallende reacties. Zo riep er laatst een jongen door het lokaal als reactie op een monoloog over geweld tegen lgbtq’ers: ‘m’n vader zou me opwachten en neerschieten [als ik uit de kast zou komen]’. Ook krijgen we achteraf vaak de vraag: ‘wat is hetero eigenlijk?’. Op zulke momenten besef ik extra goed dat voorlichting over seksuele voorkeur altijd ontzettend belangrijk en relevant zal blijven. Niet alleen voor de ontwikkeling van jongeren, maar ook om heteronormativiteit te kunnen doorbreken.”

Foto en verhaal door © 2020 Feargal Agard.

Follow the stories on Facebook | Instagram | TumblrGaykrant