15th Humans of Film Amsterdam column story in ‘De Film Krant’: Dead Poets Society (1989).

Dead Poets Society
Nederlands.

English translation below ↓.

“Dead Poets Society (1989) is een film die me in mijn hart raakt, omdat het mij inspireerde om mijn talenten te gebruiken en mijn dromen na te jagen. Robin Williams speelt een leraar op een kostschool die zijn studenten poëzie, literatuur en morelen leert om een kritische geest te vormen en om oppervlakkige kennis te overtreffen. Het sprak me erg aan, omdat hij wilt dat ze meer willen dan een kantoorbaantje in de toekomst. Na mijn studie psychologie kwam ik in een heel andere carrièretraject terecht. Ik werkte voor een Amerikaanse corporatie, waardoor ik internationaal kon reizen. De baan omvatte financiën, investeringen, aandelen, maar uiteindelijk kreeg ik er genoeg van. Het salaris was super hoog, maar ik was niet blij. Ik bloedde langzaamaan dood. Ik werkte in de verkeerde omgeving, als een vis op het droge, dus stopte ik. Ik besloot mijn droom te verwezenlijken en ik volgde theater-, musical- en zanglessen, maar iedereen dacht dat ik gek was. Het was te laat volgens hen om een carrière verandering te maken, maar ik bleef doorgaan. Totdat ik een tegenvaller had. Ik kan goed zingen, maar in musicals geven ze de voorkeur aan acteurs die F en G-noten kunnen zingen. Ik kan niet zo hoog zingen. Ik heb een lage stem die geweldig is in de Shang Hai Jazz-band waarmee ik zong. Daardoor ben ik uiteindelijk gaan werken via uitzendbureaus, wat me ook ongelukkig maakte. Dit is waarom ik besloot om een cursus filmacteren te doen. Ik heb me meteen aangemeld bij vele castingbureaus en langzaam een carrière in acteren opgebouwd. Vandaag kan ik met trots zeggen dat ik mijn volledige salaris uitsluitend vanuit mijn acteercarrière krijg. Tegenwoordig weten regisseurs en castingbureaus mij te vinden. Ik ben misschien nog niet super beroemd, maar ik hou van wat ik doe.” – Aaron Wan.

Foto en tekst door Feargal Agard.


English

“Dead Poets Society (1989) is a film that touched me in my heart because it inspired me to use my talents and follow my dreams. Robin Williams plays a teacher at a boarding school who teaches his students poetry, literature and morals to form a critical mind and to surpass superficial knowledge. It really appealed to me, because he wants them to aspire something more than just working at an office in the future. After I studied psychology I ended up in a completely different career. I worked for an American corporation, which allowed me to travel internationally. The job encompassed finance, investments, stocks and shares. Eventually I got fed up with it. The salary was super high, but I wasn’t happy. I was slowly bleeding to ‘death’. I was working in the wrong environment. Like a fish out of water. So I quit. I decided to go for my dream and I took theater, musical and singing classes, but everyone thought I was crazy. They even pointed out that It might be too late to make a career change, but I kept going. Until I had a setback. I can sing pretty good, but in musicals they prefer actors who can sing those F and G notes. I wasn’t able to sing that high. I have a low voice which is great for in the Shang Hai Jazz band that I sang with. I ended up doing jobs through temp agencies, which made me unhappy as well. This is why I decided to do a course in film acting. I immediately signed up at many casting agencies and slowly build up a career in acting. Today I can proudly say that I make my entire salary solely based on acting. Nowadays, many directors and casting agencies know where to find me. I may not be super famous, yet, but I love what I do.” – Aaron Wan.

Photo and story by Feargal Agard.

For the original post click here.

De Filmkrant!

In August 2017 a prominent Dutch film newspaper named “De Filmkrant” offered to collaborate with my Humans of Film Amsterdam photo-storyblog. Since September 2017, Dutch readers have been able to read a new story every month in my column on the 5th page of this film newspaper.

You can find the 8th story in De Filmkrant newspaper in almost every movie theatre in the Netherlands, but also online as a pdf.

Check out the webpage!: http://defilmkrant.nl/

Don’t forget to follow the stories on social media: Facebook | Instagram | Twitter | Tumblr