9th Humans of Film Amsterdam column story in ‘De Film Krant’: Black Mirror (2011).

Black Mirror
Nederlands.

English translation below ↓.

“Black Mirror. Het is zo’n sterke serie. Het gaat over de nabije toekomst, over hoe al die gadgets en de technologische revolutie onze levens verandert. Elke aflevering heeft zijn eigen verhaal en technologie. Er is bijvoorbeeld een aflevering over een apparaat dat alles opneemt wat je in de loop van de dag doet. Je kunt terugspoelen en bekijken wat er gebeurd is. In een andere aflevering hoorde ik een heel oud soulnummer ‘Anyone Who Knows What Love Is’ van Irma Thomas. Ik hou zoveel van dat nummer. Het is uit de jaren zestig en het heeft grote sentimentele waarde voor mij.”

“In die aflevering leven mensen ondergronds. Om energie op te wekken moeten ze constant op een fiets rijden, daar verdienen ze punten mee. Ze wonen in kleine cubicles waar op de muren voortdurend commercials te zien zijn. Eén keer per jaar kunnen ze meedoen aan een Idols-achtige wedstrijd om beroemd te worden en als ze winnen mogen ze boven op het oppervlak van de aarde wonen. Waanzin. Het hoofdpersonage is een man die al z’n hele leven ondergronds woont en energie opwekt op die fiets. Zijn broer sterft, waardoor hij alle punten van z’n broer krijgt. Maar hij wordt verliefd op een meisje en besluit haar al zijn punten te geven waar hij zo hard voor heeft gewerkt, zodat zij in de wedstrijd kan zingen. Ze zingt ‘Anyone Who Knows What Love Is’ zo prachtig, maar de jury maakt haar belachelijk en kan haar gezang niet waarderen. Ze zeggen dat ze beter in de porno-industrie dan in de muziekindustrie kan gaan werken. En terwijl het hoofdpersonage games zit te spelen, ziet hij plotseling een sekscommercial langskomen met het meisje waar hij verliefd op is. Dit is echt de coolste tv-serie die ik de laatste tijd heb gezien.”

“De reden dat dit liedje zo belangrijk voor me is, is dat ik geen ouders heb en er vaak naar luisterde toen ik klein was. Dat liedje was als… ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Weet je hoe sommige mensen een teddybeer hebben als ze klein zijn? Dit liedje was mijn teddybeer. Het brengt een béétje het gevoel terug dat ik toen had. Ik voel me veilig als ik het hoor. Het is net als je thuis voelen. En ik vind het mooi omdat het liedje is zoals ik ben: het is een liedje over liefde. Het is mijn liefdesliedje, mijn veiligvoelen-liedje, mijn teddybeer.”

Foto en tekst door Feargal Agard.


English
“The first thing that comes to my mind is the TV series Black Mirror (2011) on Netflix. It is such a good TV series. It’s about the near future and how all these electronic devices and our technological revolution will affect our lives. Every episode has its own story and its own technologies and electronic devices. For example, there is one episode with a device that records everything you do throughout your whole day. You can rewind it back and see what happened. So, it’s about technology that we will probably have in the near future. In another episode I heard this very old school soul song by Irma Thomas, it is named ‘Anyone Who Knows What Love Is’, would understand. I love this song so much. *Plays the song from her smartphone* It is from the 60’s and this song has sentimental value to me.” – Theresa

“So what happens when the song comes up in the series?” – Feargal

“In this episode people are living underground. My interpretation is that they have to generate energy by constantly having to cycle on a bicycle and they save up points with it. They live in a small cube apartment and the walls of the entire cube apartment are covered with projected filmic images with commercials at all times. Once a year they can participate in an idols-like song contest to become famous and if they win they can live on the earth’s surface. It’s really that crazy. There is this guy, he is the main character, who has lived his entire live underground generating energy on his bike. His brother dies, so he received all the points that he saved up cycling, but he falls in love with a girl and he decides to give all his points to her that he worked so hard for. So, that she can sing at the contest. She sings the song by Irma Thomas so beautifully, but the judges make fun of her and they don’t appreciate her singing. And they tell her that she should go into the porn industry and not the singing industry. The main character is very upset. And then while he is playing games in his cube, he all of a sudden sees the girl that he loves in a sex commercial. This is the coolest TV series that I have recently seen.” – Theresa

“You said the song has sentimental value to you, how come?” – Feargal

“I know this song because when I was little I used to listen to this song and it has sentimental value to me, because I don’t have parents. That song was like my… I don’t know how to explain it. You know how people have a teddy bear during their childhood? So, to me it is a beautiful song that is comparable to a person having a teddy bear from when they were little. That teddy bear gives them a feeling of nostalgia. Which makes you feel safe and that’s how I feel when I hear that song. You can also have that with food from when you grew up. It is just like feeling at home. I also think it is so beautiful because it is the way I am. The song is about love. It is my love song, my teddy bear, my comfort song.” – Theresa.

Photo and story by Feargal Agard.

For the original post click here.


De Filmkrant!

In August 2017 a prominent Dutch film newspaper named “De Filmkrant” offered to collaborate with my Humans of Film Amsterdam photo-storyblog. Since September 2017, Dutch readers have been able to read a new story every month in my column on the 5th page of this film newspaper.

You can find the 8th story in De Filmkrant newspaper in almost every movie theatre in the Netherlands, but also online as a pdf.

Check out the 5th page!: http://www.filmkrant.nl/files/2018/Filmkrant409.pdf

Don’t forget to follow the stories on social media: Facebook | Instagram | Twitter | Tumblr