8th Humans of Film Amsterdam column story in ‘De Film Krant’: The NeverEnding Story (1984).

The Never Ending Story
Nederlands.

English translation below ↓.

“Als moeder van twee kleine kinderen valt me op hoe kinderfilms veranderd zijn. Een van mijn lievelingsfilms, waar ik als volwassene ook nog steeds van houd — ik weet niet zeker of ik me daarvoor moet schamen, maar maakt niet uit — is The Neverending Story uit 1984 van Wolfgang Petersen. De moraal van het verhaal is dat het leven eigenlijk geen zin meer heeft als je niet meer kunt fantaseren. Ik zie te veel mensen die te haastig leven en kinderen die zich achter hun iPads verstoppen en spelletjes spelen.”

“Toen ik klein was, waren kinderen vooral met hun eigen fantasie bezig. Kinderen kregen boeken zonder tekst maar konden het verhaal toch volgen door te fantaseren over wat er op de pagina’s gebeurde. Ze hadden spulletjes waarover ze hele verhalen bij elkaar fantaseerden, gewoon om zichzelf te vermaken. Ik heb de indruk dat mensen dat tegenwoordig niet meer doen. Terwijl het belangrijk is om te fantaseren, hoe oud je ook bent. Fantasie is eigen aan het leven en film is een prachtig medium om die fantasie te laten zien, ook al zie je dat de industrie die films niet het belangrijkst vindt. Ik hou van fantasyfilms omdat we onszelf er zo makkelijk en totaal in kunnen verliezen.”

“Fantasie houdt je geest helder en gezond, tegenover de druk en de details waarmee kinderen tegenwoordig al op jonge leeftijd worden volgestopt. Pubers moeten zogenaamd nadenken over personal branding en door alle druk lopen zelfs jonge kinderen al bij psychologen. Blijf alsjeblieft zo lang mogelijk kind. Ook als je volwassen bent. En dus ga ik met mijn kinderen soms naar Jump Square Amsterdam om zelf op de trampoline te staan. The Neverending Story zal altijd mijn favoriete film blijven, maar ik wou dat er meer van zulke films zouden verschijnen.”

Foto en tekst door Feargal Agard.


English

“I’m a mother of two little kids and I can’t help but notice how children’s films have changed so much. One of the most beautiful films that I still love as an adult -I’m not sure if I should be ashamed of it, but whatever- is The NeverEnding story (1984) by Wolfgang Petersen. The moral of the story is that if you cannot fantasize anymore the purpose of life ceases to exist. I see a lot of people living life too fast and children hiding behind their iPads playing games.”

“When I was younger, kids were occupied with their fantasy. Children would get a book without any text in it, but they were still able to read it using their own fantasy. They’d get things that they can use to fantasize entire stories or situations as a form of entertainment, but nowadays people don’t do this anymore. I believe that people need to continue to fantasize no matter what age. Fantasy is so important in life and it is best contributed through films, but you can see that the industry doesn’t consider those films to be important. Fantasy films are very important because we can totally lose ourselves and immerse in it.”

“It keeps your mind clear and healthy, instead of all the pressure that young kids have to go through these days. Twenty year olds have to take big life descisions already. Next to that, pubescent teenagers are told to think of personal branding and because of all the pressure young kids can even end up at a psychologist. You have to stay a kid as long as possible and that even counts for adults. I sometimes go to Jump Square Amsterdam to jump on the trampolines with my kids. In the end, The NeverEnding Story will always remain to be my favorite film, but I miss seeing movies like that.”

Photo and story by Feargal Agard

For the original post click here.


De Filmkrant!

In August 2017 a prominent Dutch film newspaper named “De Filmkrant” offered to collaborate with my Humans of Film Amsterdam photo-storyblog. Since September 2017, Dutch readers have been able to read a new story every month in my column on the 5th page of this film newspaper.

You can find the 8th story in De Filmkrant newspaper in almost every movie theatre in the Netherlands, but also online as a pdf.

Checkout the 5th page!: http://www.filmkrant.nl/files/2018/Filmkrant408.pdf

Don’t forget to follow the stories on social media: Facebook | Instagram | Twitter | Tumblr